Missie en visie

Missie en visie

Missie

Idégoned heeft als doel, met de verkoop en distributie van goederen, automobiel bedrijven te ondersteunen en daarmee proces- en rendementsverbeteringen te realiseren.

Missie statement

Idégoned heeft als zelfstandige onderneming, een voorname positie in de Nederlandse markt. Hierbij wordt gestreefd naar continuïteit voor zowel klanten, leveranciers en personeel.

Idégoned biedt de continuïteit die bij haar marktpositie past, met een goed op haar taken voorbereid team en efficiënte back-office en logistiek, die past bij de verwachting van zowel klant als leverancier. Het continue verbeteren van de klanttevredenheid staat daarbij centraal.

Idégoned geeft haar werknemers de ruimte hun talenten te gebruiken en om invulling te geven aan hun werkzaamheden. Daarbij spelen prettig werken en uitdaging een belangrijke rol.

Idégoned heeft een sterke voorkeur voor persoonlijke aandacht voor zowel leveranciers als klanten. Echter, in deze digitale wereld waar informatie en communicatie 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn is voor elke partner via een eigen webportal alle benodigde informatie beschikbaar zoals prijzen, voorraden, order status et cetera.

Idégoned wil haar eigen invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierop wordt een eigen en dynamisch beleid bepaald in zowel de dagelijkse operationele uitvoering als wel het aanbieden van producten.

Visie

Idégoned wil met de werkmaatschappijen IdégoTools, IdégoEducation, IdégoConsult en IdégoIT whole supplier zijn voor haar relaties.